અદ્યયન નિષ્પત્તિ SATR 2 SCIENCE 6 TO 8 ન્યુ અદ્યયન નિષ્પત્તિ (લર્નિગ આઉટકમ) Nishpatti New 2022 | Download Adhyayan Nishpatti PDF For Std 6 All Subjects

Gujrat
By -
0
ધોરણ 6 વિષય. SCIENCE સત્ર 2

 અદ્યયન નિષ્પત્તિ પસંદગી  સત્ર 2 .20 અદ્યયન નિષ્પત્તિ પસંદ રચનાત્મક પત્રક માટે હોય છે. અહીંયા અદ્યયન નિષ્પત્તિ આપેલ છે.

👫 pdf માટે અહીંયા ક્લીક કરો  
👉 ધોરણ 6 વિષય. SCIENCE સત્ર 2

 • 💥પ્રાણીઓના અનુકૂલન અને નિવાસ્થાનો વિશે જાણે છે.
 • 💥વનસ્પતિઓના નિવાસ્થાન અને અનુકૂલન વિશે જાણે છે.
 • 💥ગતિ અને તેના વિવિધ પ્રકાર વિશે સમજે છે
 • 💥ભૌતિક રાશિઓ અને તેનું SI (એસઆઈ )એકમમાં માપન કરે છે.
 • 💥માપન અને તેની ચોકસાઈ નો વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરે છે.
 • 💥પ્રકાશના ઉદગમ સ્થાન,  પારભ્રાસક, પારદર્શક, અપારદર્શક પદાર્થો વિશે જાણે છે.
 • 💥પિન હોલ કેમેરા તેમજ અન્ય સાધનો નિર્માણ કરે છે.
 • 💥પ્રકાશની સુરેખ ગતિ નું પ્રારંભિક ધોરણે સાબિત કરી બતાવી છે.
 • 💥વિધુત સુવાહક અને અવાહક ની તેમના ગુણધર્મને આધારિત તારવે છે.
 • 💥વિદ્યુત કોષ, વિધુત પરિપથ સ્વીચનું નિર્માણ કરે છે.
 • 💥 ચુંબકીય,બિનચુંબકીય પદાર્થોને જાણે છે ચુંબકીય ધ્રુવ વિશે સમજી છે.
 • 💥ચુંબકના વિવિધ પ્રકારો વિશે જાણી અને બનાવવાની રીત સમજે છે.
 • 💥હોકાયંત્રની રચના અને કાર્ય પદ્ધતિ જાણે છે.
 • 💥નિસ્યંદન અને જળચક્રની પ્રક્રિયા સમજે અને આકૃતિ દોરે છે.
 • 💥અતિવૃષ્ટિ અનાવૃષ્ટિ વિશે સમજે છે અને વરસાદી પાણીના સંગ્રહની રીતો જાણે છે.
 • 💥બાષ્પીભવન અને ગનીભવનની ઘટના વિશે જાણે છે..
 • 💥 હવાના ઘટકો વિશે જાણી અને તેની ઉપયોગીતા સમજે છે.
 • 💥હવાની લખતા વિવિધ પ્રયોગો સાબિત કરી બતાવે છે.
 • 💥કચરાનું ઉત્પાદન તેનાથી થતું નુકસાન અને તેના નિકાલની વ્યવસ્થા સમજે છે.
 • 💥પ્લાસ્ટિક તેમજ ઘન કચરાનું નિકાલ અને કાગળના પુન ઉત્પાદન વિશે જાણે છે.

👉  ધોરણ 7 વિષય. SCIENCE સત્ર 2  


👉પાઠ 9 sc(708)

 • માપન અને ગણન કરે છે દા:ત તાપમાન,ભૂમિ દ્રારા પાણી નું શોષણ વિગેરે

👉પાઠ 10 Sc (704) 

 • પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા માટે સરળ તપાસ હાથ ધરે છે. દા:ત  આપણી શ્વાસ કેવી રીતે લઈએ છીએ?
 • Sc(706) પ્રક્રિયા અને ઘટનાઓની સમજાવે છે. મનુષ્યમાં શ્વસન અને અન્ય પ્રાણીઓમાં શ્વસન.
 • Sc (707) રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટેના શબ્દો સમીકરણ લખે છે.

👉પાઠ 11

 • Sc(712) વૈજ્ઞાનિક શોધ વાર્તાઓની ચર્ચા અને કદર કરે છે.રુધિરના પરિવહનની શોધ વિગેરેની માહિતી મેળવે છે.
 • Sc (715) રચના, આયોજન અને પ્રાપ્ય સંસાધનોના ઉપયોગમાં સર્જનાત્મકતા પ્રદર્શિત કરે છે.

👉પાઠ 12

 • Sc(702) પદાર્થ અને સજીવોની તેમના ગુણધર્મો રચના અને કાર્યના આધારે જુદા પાડે છે.(લિંગ -અલિંગ પ્રજનન )
 • Sc (713) શીખેલા વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલોની રોજિંદા જીવનમાં લાગુ કરે છે દા:ત  વાનસ્પતિક પ્રજનન દ્વારા છોડ ઉત્પાદન.

👉પાઠ 13

 • Sc(710) આલેખ દોરે છે અને તેનું અર્થઘટન કરે છે દા:ત  અંતર,સમય,આલેખ અને તેના પ્રમાણમાપ
 • Sc (711) પોતાની આસપાસ માંથી મળી આવતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી નમૂનાઓનું નિર્માણ કરે છે અને તેની કાર્યપદ્ધતિ વર્ણવે છે

👉પાઠ 14 sc (709) 

 • પ્રક્રિયા અને સજીવોની નામ નિર્દેશન વાળી આકૃતિ/ ફ્લોચાર્ટ દોરે છે દાખલા તરીકે વિધુત પરિપથ
 • Sc (713) શીખેલા વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલોને  રોજિંદા જીવનમાં લાગુ કરે છે દાખલા તરીકે વિધુત કોષ ને  યોગ્ય ક્રમમાં જોડે છે.

👉પાઠ 15 sc (701) 

 • પદાર્થ અરીસા અને લેન્સ વિગેરે ના  દેખાવ, રચના કાર્ય વિગેરે જેવા અવલોકન ક્ષમ લક્ષણોના આધારે ઓળખે છે.
 • Sc (704) પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા માટે સરળ તપાસ હાથ ધરે છે.

👉પાઠ 16 SC (705) 

 • પ્રક્રિયા અને ઘટનાના કારણો સાથે જોડે છે. દા.ત. ભૂગર્ભ જળ  સ્તરથી થયેલ ઘટાડાની માનવીએ પ્રવૃત્તિ સાથે.
 • Sc (715) રચના આયોજન સંસાધનોના ઉપયોગમાં સર્જનાત્મકતા પ્રદર્શિત કરે છે. ભૂમિજળ,જળ વ્યવસ્થાપન

👉પાઠ 17 sc (714) 

 • પર્યાવરણના રક્ષણ માટે પ્રયત્ન કરે છે દા :ત વૃક્ષો વાવે છે જંગલનું મહત્વ સમજી તેની બચાવે છે.

👉Sc (716) 

 • પ્રામાણિકતા વસ્તુલક્ષીતા સહકાર ભય અને પૂર્વગ્રહથી મુક્તિ જેવા મૂલ્યો પ્રદર્શિત કરે છે.

👉પાઠ 18 sc

 •  (713) શીખેલા વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલોની રોજિંદા જીવનમાં લાગુ કરે છે.
 • Sc (716) પ્રામાણિકતા વસ્તુલક્ષીતા સહકાર ભય અને પૂર્વગ્રહથી મુક્તિ જેવા મૂલ્યો પ્રદર્શિત કરે છે.

ધોરણ 8  વિષય. SCIENCE સત્ર 2  

SC તરુણાવસ્થા

 • 💥 805 તરુણાવસ્થામાં થતા શારીરિક ફેરફારો અને તેનું મહત્વ સમજે છે
 •  💥 મનુષ્યમાં પ્રજનન કાળની અવધિ અને સંતતિનું લિંગ નિશ્ચયનમા રંગસૂત્રોની ભૂમિકા સમજે છે
 •  💥 વસ્તીગણતરીના આધારે જાતીયપરીક્ષણ પ્રતિબંધ HIV/AIDS, લગ્નપ્રતિબંધ વગેરેમાંથી એક વિષય પર અંક બનાવે છે.

બળ અને દબાણ

 • 💥 પ્રક્રિયા અને  ઘટનાઓને સમજાવે છે. બળ અને તેની અસર, દબાણ, ઘર્ષણ, તરલ ઘર્ષણ,
 • 💥શીખેલા વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલોને રોજિંદા જીવનમાં લાગુ કરે છે.
 • 💥પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા માટે સરળ તપાસ હાથ ધરે છે.  શું પ્રવાહી સરખી ઊંડાઈએ સરખું દબાણ લગાવે છે ? 

ઘર્ષણ

 • 💥શીખેલા વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલોને રોજિંદા જીવનમાં લાગુ કરે છે. ઘર્ષણ વધારે/ઘટાડે છે.
 • 💥પોતાની આસપાસમાંથી મળી આવતી વસ્તુનો ઉપયોગ કરી નમૂનાઓનું નિર્માણ કરે છે

ધ્વનિ

 • 💥પદાર્થને તેમનાં ગુણધર્મો રચના અને કાર્યના આધારે જુદા પાડે છે. શ્રાવ્ય અને અશ્રાવ્ય ધ્વનિ
 • 💥શીખેલા વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલોને રોજિંદા જીવનમાં લાગુ કરે છે. ધ્વનિ પ્રદુષણ ઘટાડે છે,

વિ.પ્ર.ની રા.અસરો

 • 💥પ્રક્રિયા અને ઘટનાને કારણો સાથે જોડે છે.
 • 💥શીખેલા વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલોને રોજિંદા જીવનમાં લાગુ કરે છે.

કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ 

 • 💥વીજળી ભૂકંપ જેવી ઘટનાઓ થવાના કારણો જાણે
 • 💥કુદરતી આફતો સામે પોતાના રક્ષણ માટેના પગલા સમજે

પ્રકાશ

 • 💥પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમો જાણે તેનાથી મળતા પ્રતિબિંબ વિશે સમજે છે
 • 💥પ્રકાશીય સાધનો, ઉપયોગ તેમજ આંખની દેખભાળ વિશે સજાગ રહે છે
 • 💥આંખની રચના, કેલિડોસ્કોપ-પેરિસ્કોપની રચના જાણે અને સાધન નિર્માણ કરે છે 

તારા/ સૂર્યમંડળ

 • 💥સૌરમંડળના વિવિધ અવકાશી પદાર્થો અને તેમની લાક્ષણિકતા વિશે સમજે છે.
 • 💥પ્રદૂષણ, ગ્રીન હાઉસ અસર, ગ્લોબલ વોર્મિંગની માહિતી જાણે 
 • 💥પ્રદૂષણ નિયંત્રણ અને અટકાવવાના ઉપાયો સમજે છે

નોંધ  : આ માત્ર ઉદાહરણ રૂપ છે .નમૂના માટે છે . GCEART  વેબસાઈટ પર જઈ અભ્યાસ કરવો .અને પોતાના વર્ગખંડ ,સ્થાનિક પરિસ્થિતિ મુજબ લઇ શકાય 

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

Popular Posts

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!