Hot Posts

Popular Posts

Showing posts with label સૂર્યયાન આદિત્યઃ L 1. Show all posts
Showing posts with label સૂર્યયાન આદિત્યઃ L 1. Show all posts

સૂર્યયાન આદિત્યઃ L 1 જશે સૂર્ય તરફ જાણી લો આદિત્ય મિશન શું છે? ક્યારે જશે? શું ફાયદો

Monday, August 28, 2023 0
  સૂર્યયાન આદિત્યઃ L 1 જશે સૂર્ય તરફ જાણી લો આદિત્ય મિશન શું છે? ક્યારે જશે? શું ફાયદો    ચંદ્રયાન-3ની સફળતા બાદ ભારતની આગામી તૈયારી સૂરજ મા...