આયોજન ફાઈલ શાળા પ્રવેશોત્સવ 2023 | Shala Praveshotsav 2023

Gujrat
By -
0

  પ્રવેશોત્સવ માહિતી  academic session in primary schools of the state is scheduled to start from 05/06/2023. All children aged 5 to 14 years who are eligible for admission in the next academic year and deprived of education are to be tracked and 100% enrollment, 100% transition and rehabilitation of drop out children are to be ensured. Different cherries/means of state can be used for tracking eligible children. Which includes Birth Registration, Anganwadi, Economic Survey Survey, Seekan Database etc.

  👉અહીંયા થી વાંચો 

  ફરજિયાત છ વર્ષે જ ધો.1માં પ્રવેશને પડકારતી અરજીઓ ગુજરાત હાઈકોર્ટે ફગાવી, જાણો કોર્ટે શું કહયું

  In connection with the said operation, the district/city list of children registered in the database of Health Department Immunization (cMamta/Techo) and eligible for admission in the next academic year has been prepared separately from the state level. Which Mathiti District/City is supplied with this. Preparation for verification and nomination is to be carried out.

  In addition to the (Techo) database provided by this office, tracking of children will also have to be done through other means (as mentioned in Patch-1). Among the children found through other means other than Techo database, the details of only those children who have migrated to other areas of the state should also be submitted in the prescribed format as per the attached Form-1.l

  શાળા પ્રવેશોત્સવ ઉપયોગી પ્રમાણપત્ર 

  દાતા શ્રી

  વિશિષ્ટ સિદ્ધિ

  100% હાજરી પ્રમાણપત્ર

  કોમન એન્ટ્રેસ ટેસ્ટ ઉત્તીણ પ્રમાણ પત્ર

  The following instructions are to be strictly followed to carry out the flight procedure:

  આયોજન ફાઈલ શાળા પ્રવેશોત્સવ 2023

  (1) In addition to the information sent from here, the following details are also to be obtained in order to make the pre-preparation regarding the enrollment of children more effective and to ensure that no child is deprived of enrollment and admission. • Enrollment and verification of eligible children by obtaining the support of S2 Panchashri, prominent village leaders, Panchayat members, SM members, Yuvaka Mandal, NGO, Asha worker, ANM/FHW, Anganwadi worker, etc. A list has to be .

  શાળા પ્રવેશોત્સવ ફાઈલ 2023

  શાળા પ્રવેશોત્સવ ફાઇલ pdf. 1 DOWNLOD  આયોજન ફાઈલ શાળા પ્રવેશોત્સવ 2023  | Shala Praveshotsav 2023.  DOWNLOD

  important links 

   1.વાલી ફોર્મ  new. Downlod

   2 .પ્રવેશોત્સવ એનકરીગ ફાઈલ


  ભ્રુણ હત્યા સ્પીચ DOWNLOD

  બેટી બચાવો હિન્દી સ્પીચ DOWNLOD

  1. બેટી બચાવો વક્તવ્ય. Downlod

  2. વિવિધ વક્તવ્ય. 1.  Downlod

  3 વિવિધ વક્તવ્ય. 2 downlod

  4. કન્યા કેળવણી  સૂત્રો   downlod

  5. કાર્યક્રમ ની રૂપરેખા  downlod

   Enrollment and admission of eligible children can be done with the cooperation of upper primary section children and aware parents in different streets/neighborhoods.

  શાળા પ્રવેશ ઉત્સવ પત્ર 

  શાળા પ્રવેશ ઉત્સવ પત્ર તારીખ 3.6.2023

  અહીંયા થી જુવો DOWNLOD

  • Trading of children of migrant workers can also be done with the help of farmers in whose farm they live, shop owners from where they buy daily necessities etc.

  Among the children found through other means other than Techo database, only those children who have migrated to other areas of the state are as per the attached sheet-1.

  By the concerned District/Town in the prescribed format in soft copy in (MS-Excel format) should be sent to this office at Email-plan.dpe.guj@gmail.com within the time limit.

  (2) Download the database provided by Google sheet from state 2nd level of eligible children to your district/city and segregate them according to your level, taluka/ward and village/area under your control. Information has to be provided to the school. And vigilance has to be taken to ensure that its verification is done consistently from the concerned school level. The following data has been made available in the above information.

  It is your responsibility to see that each child in this data is enrolled. The information requested in the column behind the format given in the Google sheet of these children has to be collected from the schools through Block MIS and District MIS and uploaded in the Google sheet. So a list of the current address information of the children who have migrated from across the state has been created. The information can be sent within the time limit to the applicable district/city where the children have been transferred. Appropriate, intensive and continuous review should be done in this regard and action should be taken accordingly.

  (3) All the above operations must be completed without delay before 30/04/23.

  SCHOOL UTSAV FAQ

  What is a school entrance festival?

   There is a program to enroll children who have completed 6 years in school.


   2. When is 2023 School Entrance Festival?


   From June 12 to June 14


   Who will attend the school entrance festival?


   State Government Minister and Officer Shri

  Post a Comment

  0Comments

  Post a Comment (0)

  Popular Posts

  #buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

  Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
  Ok, Go it!