Showing posts with label ગુરુદેવ. Show all posts
Showing posts with label ગુરુદેવ. Show all posts

ગુરુપૂર્ણિમા

July 13, 2022
ગુરુપૂર્ણિમા pdf અહીં ક્લીક કરો   અષાઢ મહિનાની પૂર્ણિમાને ગુરુ પૂર્ણિમા તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ગુરુ પૂર્ણિમા એ ગુરુ અને શિષ્યના પવિત્ર સબં...Read More

બદલી માટે નું રાજ્ય સરકાર નું પોર્ટલ

Powered by Blogger.