Showing posts with label PSE. Show all posts
Showing posts with label PSE. Show all posts

વિરામચિહ્નોની સમજૂતી

August 24, 2022
👉 PSE માટે ની બુકલેટ અહીંયા થી ડાઉનલોડ કરો  વિરામચિહ્નોની સમજૂતી 👉 પૂર્ણવિરામ (.) પૂર્ણવિરામનો ઉપયોગ વાક્ય પૂર્ણ થતું દર્શાવવા અને શબ્દો...Read More

STD 6 PSE

July 31, 2022
  STD 6 PSE   👉 આપણા દેશનું રાષ્ટ્રગીત કયું છે ?=  જન ગણ મન 👉 આપણા દેશનું " રાષ્ટ્રીય મુદ્રાલેખ " શું છે =   સત્યમેવ જયતે ...Read More

બદલી માટે નું રાજ્ય સરકાર નું પોર્ટલ

Powered by Blogger.