ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં 472 PSI સહિત કોન્સ્ટેબલની 12472 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે.

Gujrat
By -
0

ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં 472 PSI સહિત કોન્સ્ટેબલની 12472 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે.

ગુજરાત સરકારે પોલીસ વિભાગમાં 472 PSI સહિત વિવિધ કેડરમાં 12472 જગ્યાઓ ભરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. LRD અને PSI માટેની અરજીઓ 4થી એપ્રિલ 2024થી સ્વીકારવાનું શરૂ થશે. આ વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in પર અરજી કરી શકાશે.  • ગુજરાત પોલીસ દળમાં જાહેર રક્ષક સંવર્ગના બિનહથિયાર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (SRPF) અને બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર અને જેલ કોન્સ્ટેબલ વર્ગ-3 કેડરની કુલ 12472 જગ્યાઓ ખાલી છે. આ ભરતી માટે પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવશે. 12472 જગ્યાઓ ભરવાની છે જેમાં PSIની 472 જગ્યાઓ, કોન્સ્ટેબલની 6600 જગ્યાઓ, આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની 3302 જગ્યાઓ, SRPFની 1000 જગ્યાઓ અને જેલ કોન્સ્ટેબલની 1013 જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.


આની જાહેરાત રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ 'X' પર એક ટ્વિટમાં કરી હતી. તેણે 'X' પર લખ્યું કે, ગુજરાત પોલીસમાં જોડાવા માંગતા યુવાનો માટે સારા સમાચાર! ગુજરાત પોલીસમાં કુલ 12,472 જગ્યાઓ રાજ્ય સરકાર દ્વારા સીધી ભરતી દ્વારા ભરવામાં આવશે. આ માટે ઓનલાઈન અરજી કરીને દેશની સેવા કરવા માટે ગુજરાત પોલીસમાં જોડાઓ. દેશની સેવા કરવાનું તેમનું સ્વપ્ન સાકાર થશે, ગુજરાત પોલીસમાં નવી ભરતીથી અનેક યુવાનોને આવકારશે!

  • પોલીસ વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, તમામ સંવર્ગની ખાલી જગ્યાઓ પૈકી અનામત કેટેગરીની જગ્યાઓની વિગતો https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર આગામી ભરતીની સૂચનામાં દર્શાવવામાં આવશે, જે જોવાની રહેશે. પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા તમામ ભરતીની સૂચનાઓ (જાહેરાતો) અને ઓનલાઈન અરજીઓ સ્વીકારવાનો સમયગાળો હવેથી https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર અપલોડ કરવામાં આવશે. નિયમોની હાલની જોગવાઈઓ મુજબ આ તમામ સૂચનાઓ (જાહેરાત) કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા પછી, પાત્ર અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લેવી અને ઑનલાઇન અરજી કરવી જરૂરી છે.


4થી એપ્રિલ 2024થી LRD અને PSI માટેની અરજીઓ સ્વીકારવાનું શરૂ થશે.
  1. આ વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in પર અરજી કરી શકાશે. અરજીની તારીખ વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. LRD માટે 12મું પાસ કર્યું અને PSI માટે ગ્રેજ્યુએશન. એલઆરડીમાં, સૌ પ્રથમ શારીરિક પરીક્ષા, શારીરિક પરીક્ષા પાસ કરનાર ઉમેદવારોએ 200 ગુણની MCQ પરીક્ષામાં હાજર રહેવું પડશે. તેમાં CBRT ક્ષમતા છે. 200 ગુણની પરીક્ષા માટે 180 મિનિટનો સમય ફાળવવામાં આવશે.

 Gujrat Eduapdet. Net: ગુજરાત PSI કોન્સ્ટેબલ જેલ સિપાહી ભરતી 2024

✔ભરતી સંસ્થા : ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB)

✔પોસ્ટનું નામ : PSI, કોન્સ્ટેબલ, જેલ સિપાહી

✔ખાલી જગ્યાઓ : 12472 છે

✔જોબ સ્થાન : ભારત

✔અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 30-04-2024

✔લાગુ કરવાની રીત : ઓનલાઈન

✔શ્રેણી : GPRB ભરતી 2024

 પોસ્ટ્સ :

1. બેનર પોલીસ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (પુરૂષ) 316

316

2.બેનર પોલીસ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (મહિલા) 156

156

3. ગેરેરી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (પુરૂષ) 4422

4422

4.બેનર અમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (મહિલા) 2178

2178

5.આપની પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (પુરૂષ) 2212

2212

6.તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (મહિલા) 1090

1090

7.આપની પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (એસ.આર.પી.એફ.) (પુરૂષ) 1000 

1000

8. જેલ સિપોઇ (પુરૂષ) 1013

1013

9. જેલ સિપોઇ (મહિલા) 85

85

કુલ 12472 

12472 


ગુજરાત PSI કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 - શૈક્ષણિક લાયકાત

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.


ગુજરાત PSI કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 - પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.


કેવી રીતે અરજી કરવી ?:

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.


મહત્વપૂર્ણ તારીખો

પ્રારંભ લાગુ કરો : 04-04-2024

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 30-04-2024

https://ojas.gujarat.gov.in/


 https://ojas.gujarat.gov.in/Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

Popular Posts

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!