નાના બાળકો ની વાર્તા :: મગર અને વાંદરો

 નાના બાળકો ની વાર્તા ::  મગર અને વાંદરો


 મગર અને વાંદરો            એક નદી કિનારે જાંબુના ઝાડ પર એક વાંદરો રહેતો હતો. જે મગરનો મિત્ર હતો. મગર હંમેશા નદી કિનારે આવતો અને વાંદરાએ નાખેલા જાંબુ ખાતો. એક દિવસ મગર થોડા જાંબુ મગરી માટે ઘેર લઈ ગયો.


       મગરીએ વિચાર્યું, "જો આ જાંબુ આટલા મીઠા છે, તો વાંદરાનું હૃદય કેટલું મીઠુ હશે, તેણે મગરને કીધુ ''તમે વાંદરાને અહી જમવા બોલાવો, મારે આ વાંદરાનું હૃદય ખાવું છે. જો તમે તેનું હૃદય નહી લાવો તો હું મરી જઈશ'છેવટે મગરે વાંદરાને ભોજન માટે કીધુ" વાંદરો કૂદીને મગરની પીઠ પર જઈને બેઠો. નદીમાં આગળ જતા મગરે કીધુ "માફ કરજે મારા મિત્ર, મગરીને તારું હૃદય ખાવું છે, તેથી મારે તને મારવો પડશે. 


        "વાંદરો સમજી ગયો કે તે મુસીબતમાં ફસાઈ ગયો છે. તેણે ગભરાયા વગર, ચાલીકીથી કીધુ, "તો તેં મને તે પહેલાં કેમ ના કીધુ? હવે આપણે પાછા ફરવું પડશે કેમ કે હું હંમેશા બહાર જતી વખતે મારું હૃદય ઘરે મૂકીને નીકળું છું." એ સાંભળીને મગર કિનારા પર પાછો ગયો. કિનારે પહોંચતા જ વાંદરો ઉછળીને ઝાડ પર ચડી ગયો. 


         મૂર્ખ મગર! જો હું મારું હૃદય ઘર પર મૂકીને આવત, તો જીવતો કઈ રીતે રહેત? તું એક દગાબાજ મિત્ર છો. આજથી આપણી મીત્રતા પૂરી."

આવી બીજી વાર્તા ઓ માટે નીચે જુવો 


  💥બુદ્ધિશાળી કાગડો 

  અહીંયા થી જુવો 

  💥મુદા પરથી વાર્તા 

  અહીંયા થી જુવો 

  💥લોભી કૂતરો 

  અહીંયા થી જુવો 

  💥કાચબો અને સસલો 

  અહીંયા થી જુવો 

  💥મગર અને વાંદરો 

  અહીંયા થી જુવો 

  💥મુદા પરથી વાર્તા 2

  અહીંયા થી જુવો   ગુજરાતી વિષયની મહત્વની પોસ્ટ ,નિબંધ 

  ભાઈ બીજ ગુજરાતી ત્યોહાર નિબંધ અને શાયરી અહીંયા થી વાંચો  

  વિચાર વિસ્તાર || VICHAR VISTAR STD 3 TO8 EXAM  PART 2

  વિચાર વિસ્તાર || VICHAR VISTAR STD 3 TO8 EXAM 

  રક્ષાબંધન નિબંધ ગુજરાતી | Raksha Bandhan Essay in Gujarati [PDF]

  રક્ષાબંધન  1 થી 3

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  રક્ષાબંધન  4 થી 12

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  નિબંધ ગુજરાતી 

  અહીંયા ક્લીક કરો

  નિબંધ અંગેજી 

  અહીંયા ક્લીક કરો

  નિબંધ હિન્દી 

  અહીંયા ક્લીક કરો

  નિબંધ લેખન આયોજન 

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  વર્ષા ઋતુ 

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  15 ઓગસ્ટ 

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  માતૃભાષાનું મહત્વ નિબંધ

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  ગુજરાતી સુવિચાર શાળા માટે  વિશિષ્ટ નિબંધો 

  👉આધુનિક સાધનો - શાપ કે આશીર્વાદ ગુજરાતી નિબંધ

  અહીંયા થી જુવો 

  👉સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશે ગુજરાતી નિબંધ

  અહીંયા થી જુવો 

  👉હોળી નિબંધ ગુજરાતી | Holi Essay in Gujarati

  અહીંયા થી જુવો 

  👉ચૂંટણી વિશે નિબંધ | Election Essay in Gujarati

  અહીંયા થી જુવો 

  👉10- BAG-LESS DAYS-  પ્રવુતિ ઓનું અસરકાર આયોજન 10- BAG-LESS DAYS માં શિક્ષકો કેવી રીતે કામ કરશે .

  અહીંયા થી જુવો 
  ગુજરાતી વ્યાકરણ 


  💙વિરામ ચિન્હ 

  અહીંયા થી જુવો 

      💙સંજ્ઞા 

  અહીંયા થી જુવો

      💙વિશેષણ 

  અહીંયા થી જુવો 

  💙BALVATIKA || ગુજરાત ની બાલવાટિકા અને તેનું સાહિત્ય સંકલન ||માસવાર આયોજન 

  અહીંયા થી જુવો 

  💙સતત અને સર્વગ્રાહી મુલ્યાકંન બાબત. રચનાત્મક પત્રક A બાબતે માર્ગદર્શન 

  અહીંયા થી જુવો 

  💙ભાષા કોર્નર (lungage corner)

  અહીંયા થી જુવો 

  💙જૂથવિમાં અગત્ય ની માહિતી સાચવો 

  અહીંયા થી જુવો   વિશેષ વ્યાકરણ 

  💥નિપાત 

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  💥સર્વનામ અને તેના પ્રકારો 

  અહીંયા ક્લીક કરો

  💥કૃદન્ત અને તેના પ્રકારો 

  અહીંયા ક્લીક કરો

  💥વિશેષણ અને તેના પ્રકાર 

  અહીંયા ક્લીક કરો

  💥દ્વિરુક્ત અને રવાનુકારી /અનુગ /નામયોગી 

  અહીંયા ક્લીક કરો

  💥સંયોજક અને તેના પ્રકાર 

  અહીંયા ક્લીક કરો

  💥શબ્દ કોષ ક્રમ 

  અહીંયા ક્લીક કરો  Popular Posts