10- BAG-LESS DAYS- પ્રવુતિ ઓનું અસરકાર આયોજન 10- BAG-LESS DAYS માં શિક્ષકો કેવી રીતે કામ કરશે .

Gujrat
By -
0

 10- BAG-LESS DAYS-  પ્રવુતિ ઓનું અસરકાર આયોજન 10- BAG-LESS DAYS માં શિક્ષકો કેવી રીતે કામ કરશે .

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 ની જોગવાઈ અન્વયે પ્રિ- વોકેશનલ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓ ૬થી૮ ધોરણમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેઓ માટે ૧૦બેગલેસ ડેની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે

10- BAG-LESS DAYS-

 • જેનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓની જ્ઞાન સમજને કૌશલ્ય સાથે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ હસ્તગત કરે તેવો એક પ્રયાસ છે સ્થળ મુલાકાતો અને આ ક્ષેત્રના સફળ વ્યવસાયકારોના પ્રેરક માર્ગદર્શન તેમજ જાતે પ્રવૃત્તિ દ્વારા સમજણ કેળવી અને કૃષિ નાના,મોટા સ્થાનિક ઉદ્યોગો, કળા સંસ્કૃતિ જ્ઞાન-વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી આધારિત નવીન ઉપચારો, સ્થનિક ઔધોગિક સંસ્થાઓ સાથે જોડણ તેમજ આયામો સાથે પોતાની આસપાસના વિસ્તારમાં પોતાની ભાવિક કારકિર્દી સંદર્ભે રહેલી તકોની સમજણ તેમજ આ અંગે સ્થળ મુલાકાત અને પ્રવૃત્તિ દ્વારા પોતાની રુચી અને અભિયોગ્યતા મુજબના એક વ્યવસાયિક કૌશલ્ય હસ્તગત કરે તેવો એક પ્રયાસ છે .

10- BAG-LESS DAYS-  પ્રવુતિ ઓનું અસરકાર આયોજન

દિવસ 

તારીખ 

પ્રિ -વોકેશનલ એજ્યુકેશન અન્વયે પ્રવુતિઓ 

માર્ગદર્શક શિક્ષક નું નામ 

નોંધ 

1

1.-1-24

પતંગ બનાવવો, રાષ્ટ્રધ્વજ બનાવવો તથા રાષ્ટ્રધ્વજ રંગપૂરણી કરવી.

પટેલ અલ્પા એસ 


2

1.-1-24

સ્થાનિક વ્યવસાયકારોની મુલાકત કરવી અને તેના કાર્યમાં વપરાતા ઓજારોની ઓળખ મેળવવી. તથા કાર્ય નિરિક્ષણ અને પરિસંવાદ.

પટેલ તન્વી એસ 


3

1.-1-24

ભારતીય સાંસ્કૃતિક વારસો તથા ઉત્સવોની ઉજવણી કરવી અને તેના મહાત્મયની સમજ કેળવવા વેશભૂષા થકી જૂથ પ્રમાણે ઉજવણી કરવી જેમાં એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અભિયાન ને આવરી ઉત્સવ ઉજવણી કરવી.

પટેલ ભવ્ય એસ 


4

1.-1-24

જૂથમાં સામૂહિક રસોઇ બનાવવી અને રસોઈ સ્પર્ધાનું આયોજન .

પટેલ રમેશ એમ 


5

1.-1-24

ખેતરની મુલાકાત જેમાં બાગાયતી તથા રવિ પાકોનું નિરીક્ષણ અને ધરતીના તાત સાથે પરિસંવાદ. પ્રાકૃતિક ખેતી કરનાર ખેડૂતો સાથે મુલાકાત અને પરિસંવાદ

પટેલ હીર આર 


6

1.-1-24

સામાન્ય જીવન વ્યવહારમાં જરૂરી બાબતોનું જાત અનુકરણ (બટન ટાંકવા, ટાયર પંક્ચર બનાવવા, ગેસ સ્ટવ ચલાવવો, ફ્યુઝ બાંધવો, વિવિધ પ્રકારની ગાંઠ વાળતાં શિખવું)

પટેલ અમૃત જે 


7

1.-1-24

ગ્રામ પંચાયત મુલાકાત જેમાં સરપંચશ્રી તથા પંચાયત સમિતિ અને કર્મચારીઓ સાથે પરિસંવાદ . ગામની દૂધ મંડળી (ડેરી) ની મુલાકાત તથા પશુપાલન કરનાર પશુપાલકો સાથે સ્થળ મુલાકાત

પટેલ જ્યંતી  બી 


8

1.-1-24

મોકડ્રીલ .. બેંક અને પોસ્ટઓફિસ તથા બસ સ્ટેશન અને ગામના પ્રાચિન સ્થાનોની મુલાકાત

પટેલ બીરેન કુમાર 


9

1.-1-24

ગામના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની મુલાકાત.. આરોગ્ય કર્મચારીઓનું સન્માન અને વાર્તાલાપ ઉપરાંત સરકારશ્રીની આરોગ્યલક્ષી યોજનાઓનું જાત નિરીક્ષણ

સેમ્પલ સેમ્પલ 


10

1.-1-24

જૂથ પ્રમાણે વેસ્ટ માથી બેસ્ટ અને ઇનોવેશનલ શાળા તથા વર્ગ સુશોભન અને શણગાર કાર્ય.

આ માત્ર નમૂના રૂપ છે . આ જુઓ:-   exam & samar vecation date 

પ્રિ-વોકેશનલના હેતુઃ

 • ✅ઉચ્ચ પ્રાથમિક કક્ષાએ ધોરણ-૬ના વિધાર્થીઓના જ્ઞાનનુ કોશલ્યો સાથેનુ પ્રવૃતિઓ દવારા જોડાણ
 • ✅ સ્થાનિક જીવનકલાઓ અને વ્યવસાયકારો તેમજ લઘુ ઉધોગને પ્રોત્સાહિત કરવા.
 • ✅શાળાના શિક્ષકો દવારા અધ્યયન વિષયોના એકમોને વિધાર્થીના જ્ઞાન,સમજ,ઉપયોગ દવારા કોશલ્યો વિકાસ કરવો.
 • ✅ વિધાર્થીઓની સામાજિક અને વ્યવસાયિક સજજતાને પ્રોત્સાહિત કરવા.
 • .✅ વિદ્યાર્થીઓમાં કોઇ એક કૌશલ્ય હસ્તગત થાય તેમાટે પ્રયાસ કરવો ( માટી કળા, ચિત્ર, પપેટ , ખાધ સમગ્રીની બનાવટ.
 • ✅ખેતી, કાપડ વણાટ, કટિંગ ટેલરિંગ, મિકેનિકલ કામ,રેટેઇલ, આઇટી, મેનેજમેંટ, બેંક, પોસ્ટની કામગિરી, સ્થનિક કુમ્બર, સુથાર, લુહાર, કાછીયો જેવા વ્યવસાયોની તજજ્ઞો દ્વારા સમજ )


પ્રિ-વોકેશનલની પ્રવૃતિની સમજ:

 ભારતીય રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનીતિમાં સુચવ્યા મુજબ ઉચ્ચ પ્રાથમિક કક્ષાએ એટલે કે ધો-૬ થી ૮માં અભ્યાસ કરતાં વિધાર્થીઓને પોતાના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન અને ભાષા જેવા વિષયો સાથે પ્રિ-વોકેશનલ એજયુકેશન ઇન્ટ્રીગેશન (જોડાણ) ૨ આ પ્રવૃતિની શરૂઆત ૧૦-બેંગલેશ દિવસ તરીકે કરવાની રહેશે.

 આ પ્રવૃતિ શાળાના શિક્ષકો દવારાજ કરવાની થાય છે જે સ્થાનિક ઉધોસાસિકો,વ્યવસાયકારોને બોલાવી સ્થાનિક મુલાકાત દવારા વિધાર્થીઓનેઅવલોકતર્કશકિત,માપન,ચિત્ર,કલા,મેનેજમેન્ટ જેવા વિષયો સાથે જોડાણ કરવાનું છે.

આ પ્રવૃત્તિ માટે શાળા પ્રિન્સીપાલશ્રી એ પ્રથમ અથવા બીજા શૈક્ષણીક સત્રની શરૂઆતમાં જુદા જુદા અભ્યાસ વિષયોના સમયપત્રકમાં સામેલ કરવાનું થાય છે.

 પ્રિ-વોકેશનલ પ્રવૃતિએ ધો- ૬ થી ૮ના વિધાર્થીઓના અભ્યાસક્ર્મ સાથે જ ચલાવવાની પ્રવૃતિ છે.જેમાં અભ્યાસ વિષયના વર્ગકાર્ય સાથે જોડાણ કરી જીવંત અનુભવો પુરા પાડવાના થાય છે.

 શિક્ષકે/પ્રિન્સીપાલે પોતાની આસપાસના વિસ્તારમાં ચાલતી શૈક્ષણિક,ટેકનીકલ કૃષિ,આઇટી,આરોગ્ય અને અન્ય ક્ષેત્રોની સંસ્થાઓ,ઉધોગો,વ્યવસાયો,તેમજ નાના લઘુ ઉધોગો,સ્વ-સહાયજુથોની વિગતો એકત્ર કરી પોતાના વિસ્તાર અને સ્થાનિક પરિસિથતિને અનુરુપ અભ્યાસ સાથે સુસંગત હોય તેવા વિષયોની યાદી અને સમયપત્રક તૈયાર કરવાનુ રહેશે.


10- BAG-LESS DAYS-વર્ષ-૨૦૨૩-૨૪

પ્રાયોગિક ધોરણે ૪૫૦૦ શાળાઓમાં પ્રિ-વોકેશનલ એકટીવીટી શરૂ કરતા હોય તે ધો-૮માં આ પ્રવૃતિ કરાવવાની રહેશે. આ એક્ટીવીટીમાટે દરેક શાળાને એકાઉન્ટ મારફત રાજય કચેરી દવારા નિયત ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવશે જેમાંથી

 1. ૧ તજ્જ્ઞોનુ માંદવેતન,ટી.એ. (સમગ્ર શિક્ષાના તાલિમના અન્ય તજજ્ઞો મુજબ)
 2. ૨ વિધાર્થીઓનું સ્થળમુલાકાત પરીવહન
 3. ૩ નિભાવવા માટે જરુરી રેકર્ડ અને રો-મટેરીયલ
 4. ૪ વિધાર્થીઓની પુરી પાડવાની સામગ્રી TM,FGYનો ખર્ચ કરી શકાશે.
 5. ૫ પ્રિ-વોકેશનલ માટે જરુરી તાલીમ,મીટીંગ,અને ગાઇડ-લાઇન માટે જે પણ રો-મટેરીયલનો ખર્ચ થાય તે મંજુર બજેટની મર્યાદામાં થઇ શક્શે.
 6. ૬ શાળામાં પ્રિ-વોકેશનલ એકટીવીટી જુથમાં વધુમાંવધુ (તમામ) વિધાર્થીઓ સહભાગી થાય 


શાળાના તમામ શિક્ષકોએ પણ પોતાના અભ્યાસક્રમ અને વર્ગવ્યવહારની પ્રવૃતિમાં પણ પ્રિ-વોકેશનલ એટલે કે

 • ૧ઔધોગિક મુલાકાત
 • ૨ શૈક્ષણિક પ્રવાસ
 • ૩ સ્થાનિક ઉદ્યોગ સાહસિકો
 • ૪ આઇ.ટી.આઇ.યુનિવાર્સિટી જેવી અનેક સંસ્થાઓની મુલાકાત દવારા વિધાર્થીઓને કાર્ય-જગત સાથે જોડવા પડે.
 • ૫ વિધાર્થીઓને પ્રોજેક્ટ વર્ક દવારા જૂથ કાર્ય કરાવી વિજ્ઞાન,ગણિત પ્રદર્શન સંગીત,ચિત્ર,વકતૃત્વ,લેખનદવારા

આ જુઓ:-  

👉नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश का रिजल्ट यहाँ देखे, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड jnv results

👉Gujarat Tourism Recruitment 2024: ગુજરાત ટુરિઝમમાં પરીક્ષા વગર ડાયરેક્ટ ભરતી, આજે જ અરજી કરો

👉

💥 Whatsapp Group માં જોડાવા 💥 અહીં ક્લિક કરો

💥 Telegram Group માં જોડાવા 💥 અહીં ક્લિક કરો

💥 YouTube Channel Subscribe કરવા 💥 અહીં ક્લિક કરો

💥 Google News પર Follow કરવા 💥 અહીં ક્લિક કરો

💥 Facebook Page Like કરવા 💥 અહીં ક્લિક કરો

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

Popular Posts

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!