Showing posts from May, 2023

Career Guidance Book in Gujarati । 10મી પછી શું કરવું? એસ.એસ.સી પછી કારકિર્દી વિકલ્પો

  Career Guidance Book in Gujarati । 10મી પછી શું કરવું? એસ.એસ.સી પછી કારકિર્દી વિકલ્પો. શું તમે હમણાં જ તમારું 10મું ધોરણ (SSC) પૂર્ણ કર...

Indian SOS Women Safety | Disha | Emergency Alert | APK Download Now

  Indian SOS Women Safety | Disha | Emergency Alert | APK Download Now Women Safety application Contents Indian Women Sa...

જૂથ વીમા યોજના || juth vima yojna gujrat sarkar

👉જૂથ વીમા યોજના ના પત્ર અને ઠરાવ અને તેના કોષ્ટક ગુજરાત સરકાર ના કર્મચારી માટે. જૂથ વીમા યોજના Contents Group Insurance...

નિપાત|| nipat in gujrati

  નિપાત 👉 નિપાત: જુદા જુદા પ્રકારના વ્યાકરણની ભાષાના શબ્દો સાથે આવી ભાર, નિશ્ચય વગેરે જેવો અર્થ દર્શાવે તેવા ઘટકને નિપાત કહે છે. નિપાતન...

સર્વનામ અને તેના પ્રકારો II SARVNAM ANE TENA PRAKAR IN GUJRATI

Contents સર્વનામ અને તેના પ્રકારો | SARVNAM ANE TENA PRAKAR IN GUJRATI  સર્વનામ ની વ્યાખ્યા | સર્વનામ એટલે શું સર્વનામ ન...

કૃદંત અને તેના પ્રકારો II KRUDANT ANE TENA PRAKAR IN GUJRATI

કૃદંત અને તેના પ્રકારો II KRUDANT ANE TENA PRAKAR IN GUJRATI મહુડી માયા ઉતારતા યોગી જેવા લાગે છે. નાના બાળકોને શીખતા વાર લાગે. પ્રદીપ નિયમિત...

વિશેષણ અને તેના પ્રકાર | Visheshan in Gujarati

વિશેષણ અને તેના પ્રકાર | વિશેષણ ની વ્યાખ્યા (Visheshan in Gujarati): જે વાક્યના નામપદના અર્થમાં વધારો કરે છે. એટલે કે અર્થમાં વિશેષતા લાવ...

Load More
No results found

Popular Posts