અધ્યયન નિષ્પત્તિ એટલે શું? Larning outcomes std 1to 8 2022-2023-2024 PATRK A RACHNATMK

અધ્યયન નિષ્પત્તિ એટલે શું? Larning outcomes std 1to 8 2022-2023-2024 PATRK A RACHNATMK                      Gujrat edu apdet.net 

આ પોસ્ટ માં નીચે મુજબ ની માહિતી મળશે 

👉અધ્યન નિષ્પત્તિ એટલે શું?

👉અધ્યયન નિષ્પત્તિ

👉letest અધ્યયન નિષ્પતિ ફાઈલ pdf 

👉G.C.E.R.T. ની વેબ સાઈટ  ની ધોરણ વાઈઝ અધ્યન નિષ્પત્તિ લિંક

  👫G.C.E.R.T. ની  ધોરણ વાઈઝ અધ્યન નિષ્પત્તિ માટે અહીંયા ક્લીક કરો 

   સરળ ભાષામાં કહીયે તો જે તે એકમ, પાઠ કે હેતુને ધ્યાનમાં લઈને શિક્ષણકાર્ય પૂરું થયા પછી બાળકોમાં અમુક ચોક્કસ વર્તન પરીવર્તન આવવા જોઈએ તે નક્કી કરતા વિધાનને અધ્યયન નિષ્પત્તિ કહેવાય છે. અધ્યયન નિષ્પત્તિને ક્ષમતા(Xamata) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

  👉અધ્યયન નિષ્પત્તિ 

  સરળ ભાષામાં કહીયે તો જે તે એકમ, પાઠ કે હેતુને ધ્યાનમાં લઈને શિક્ષણકાર્ય પૂરું થયા પછી બાળકોમાં અમુક ચોક્કસ વર્તન પરીવર્તન આવવા જોઈએ તે નક્કી કરતા વિધાનને અધ્યયન નિષ્પત્તિ કહેવાય છે.

  અહીંયા પ્રથમ સત્ર ધોરણ 3 ધોરણ 4 ધોરણઃ  ની રચનાત્મક પત્રક ની નવી 2024-2025 ની ફાઈલ ધોરણ 3 થી 5 ની મુકવામાં આવેલ છે .

  💥STD 3 ALL SUBJECT RACHNATMAK EXEL 

  DOWNLOD

  💥STD 3 ALL SUBJECT RACHNATMAK EXEL

  DOWNLOD

  💥STD 3 ALL SUBJECT RACHNATMAK EXEL

  DOWNLOD

  WHAT UP 

  JOIN NOW


  ધોરણ 6 થી 8 રચનાત્મક પત્રક 2024_25

  ધોરણ 7 ➡️  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nvohlVwoQuAh8xRgLVv_9N_vKiVHwzYG/edit?usp=drivesdk&ouid=103384053568800129864&rtpof=true&sd=true

  ધોરણ 6 ➡️ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nvohlVwoQuAh8xRgLVv_9N_vKiVHwzYG/edit?usp=drivesdk&ouid=103384053568800129864&rtpof=true&sd=true

  ધોરણ 8 ➡️   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o4f-fbj67zUy_BBpGCYvN69-I3EBQ5C9/edit?usp=drivesdk&ouid=103384053568800129864&rtpof=true&sd=true


  ધોરણ 3 થી 5 ની અધ્યન નિષ્પપતિ ફાઈલ 


  💥ધોરણ 3 ની અધ્યન નિષ્પત્તિ 

    👉   DOWNLOD 

  💥ધોરણ 4 ની અધ્યન નિષ્પત્તિ 

   👉  DOWNLOD 

  💥ધોરણ 5 ની અધ્યન નિષ્પત્તિ 

   👉   DOWNL

  અધ્યન નિષ્પત્તિ રિસોર્સ GCEART 2023/2024

  •  👍અધ્યન નિષ્પત્તિ gceart ની રિસોર્સ લિંક અહીંયા નીચે મુકેલ છે. વેબસાઈટ અને gceart ઓફિસિયલ સાઈટ લિંક છે
  • રિસોર્સ ડોક્યુમેન્ટ

   👉Gujarat Council of Educational Research and Training, Gandhinagar (Declared as Academic Authority as per RTE Act 2009)

  Education Department - Government of Gujarat

   Learning outcome booklet Year 2023-24


  વર્ષ 2024_ 25 ની gceart ની અધ્યન નિષ્પત્તિ 


  આચાર્યશ્રી/શિક્ષકશ્રી gcert ની વેબ સાઇટ ઉપર થી લેટેસ્ટ અધ્યયન નિષ્પતિ છે 2024-25 તો તેનો ઉપયોગ કરી આયોજન કરવું.

  બાલ વાટિકા  અધ્યન નિષ્પત્તિ

  👉અધ્યયન નિષ્પત્તિનો ઉપયોગ શા માટે કરવો જોઈએ?

  👉બાળકોના વર્તન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે કે જેમાં શિક્ષકે અપેક્ષિત પરિવર્તન લાવવાનું છે.

  👉વિષયવસ્તુ, સમગ્ર વર્ગખંડ પ્રક્રિયા અને મૂલ્યાંકન માટે માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.

  👉શેનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનું છે ? તે સુનિશ્ચિત કરે છે

  👉 શું હસ્તગત કરવાનું છે ? તેનાથી વિધ્યાર્થી માહિતગાર બને છે

  આજનું શિક્ષણ અધ્યયન નિષ્પતિ આધારીત થઇ ગયેલ છે. અને તે મુજબ જ શિક્ષણ કાર્ય કરવું અનિવાર્ય છે. વર્ગમાં પણ અધ્યયન નિષ્પતિ કાઈલ રાખવી જરૂરી છે. અને રોજનીશીમાં પણ તે મુજબ આયોજન લખવું જરૂરી છે. અને બાળકોએ કઈ કઈ અધ્યયન નિષ્પતિ સિધ્ધ કરી તે માટે પણ આ ફાઈલ જરૂરી છે. તો આ ફાઈલની પ્રિન્ટ કાઢવા નીચેનાં DOWNLOAD બટન પર lick કરો 

  ચનાત્મક પત્રક A  નવી  અધ્યન નિષ્પત્તિ ઓ 2023

  રચનાત્મક પત્રક A  નવી  અધ્યન નિષ્પત્તિ ઓ 2023  પત્રક A  રચનાત્મક ધોરણ 3

  DOWNLOD 

  પત્રક A  રચનાત્મક ધોરણ 4

  DOWNLOD

  પત્રક A  રચનાત્મક ધોરણ 5

  DOWNLOD

  પત્રક A  રચનાત્મક ધોરણ 6

  DOWNLOD

  પત્રક A  રચનાત્મક ધોરણ 7

  DOWNLOD

  પત્રક A  રચનાત્મક ધોરણ 8

  DOWNLOD

  WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા

  અહીં ક્લિક કરો

  Telegram ગ્રુપમાં જોડાવા

  અહીં ક્લિક કરો

  આ પણ વાંચો 

  સતત અને સર્વ ગ્રાહી મૂલ્યાંકન માટે માર્ગદર્શન, પત્ર 


  સતત ગેરહાજર રહેતા બાળકો ના 3 દિવસ,7 દિવસ,21 દિવસ  pdf અને સમજૂતી 

  👫

  ધોરણ 6 થી 8 english દૈનિક નોંધ પોથી લખવાં માટે ઉપયોગી downlod 

  ધોરણ 1,2અને 3/4 ની અધ્યન નિષ્પત્તિ 

  ધોરણ 1  subject  downlod 


                 Gujrati     mathes 


  ધોરણ 2  subject  downlod 

                 Gujrati     mathes 


  ધોરણ 3  subject  downlod 

                 Gujrati     mathes

                 Evs.         English


  ધોરણ 4  subject  downlod 

                 Gujrati     mathes

                 Evs.         English

                 Hindi

  ધોરણ 5 થી 8 ની અધ્યન નિષ્પત્તિ 

  ધોરણ 5  subject  downlod 

                 Gujrati     mathes

                 Evs.         English

                 Hindi.


  ધોરણ 6   subject  downlod 

               Gujrati         mathes

              So. Scince      English

               Hindi.           Science

              Sanskrut (નથી )


  ધોરણ 7   subject  downlod 

               Gujrati         mathes

              So. Scince      English

               Hindi.           Science

              Sanskrut


  ધોરણ 8   subject  downlod 

               Gujrati         mathes

              So. Scince      English

               Hindi.           Science

              Sanskrut 


  👉letest અધ્યયન નિષ્પતિ ફાઈલ અહીંયા ક્લીક કરો એક જ pdf માં

  Gceart ની અધ્યન નિષ્પત્તિ ઓ 

  G.C.E.R.T. ની  ધોરણ વાઈઝ અધ્યન નિષ્પત્તિ

  G.C.E.R.T. ની  ધોરણ 1 અધ્યન નિષ્પત્તિ

  G.C.E.R.T. ની  ધોરણ 2 અધ્યન નિષ્પત્તિ

  G.C.E.R.T. ની  ધોરણ 3 અધ્યન નિષ્પત્તિ

  G.C.E.R.T. ની  ધોરણ 4અધ્યન નિષ્પત્તિ

  G.C.E.R.T. ની  ધોરણ 5 અધ્યન નિષ્પત્તિ

  G.C.E.R.T. ની  ધોરણ 6 અધ્યન નિષ્પત્તિ

  G.C.E.R.T. ની  ધોરણ 7 અધ્યન નિષ્પત્તિ

  G.C.E.R.T. ની  ધોરણ 8 અધ્યન નિષ્પત્તિ

  2024 - 2025 ની new અધ્યન નિષ્પત્તિ.


  Popular Posts