સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024 : SPU માં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરોની ભરતી, લાયકાત, પગાર, છેલ્લી તારીખ સહિતની સંપૂર્ણ માહિતી

 સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024 : SPU માં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરોની ભરતી, લાયકાત, પગાર, છેલ્લી તારીખ સહિતની સંપૂર્ણ માહિતી

Sardar Patel University Recruitment, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં નોકરી મેળવવાની સુવર્ણ તક આવી ગઈ છે. આ ભરતી અંગે શૈક્ષણિક લાયકાતથી લઈને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સુધી સંપૂર્ણ માહિતી આ લેખમાં આપવામાં આવી છે.

Sardar Patel University Recruitment, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024 : નોકરીની શોધમાં રહેલા ઉમેદવારો માટે વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં નોકરી કરવાની સારી તક આવી ગઈ છે. સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિવિધ વિભાગમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરોની ભરતી બહાર પાડી છે. આ માટે સંસ્થાએ સત્તાવાર નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. નોટિફિકેશન પ્રમાણે વિવિધ 77 પોસ્ટ પર ભરતી કરવા માટે યુનિવર્સિટીએ ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવી છે.

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024 માટે વિવિધ પોસ્ટ, શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ, વય મર્યાદા, અરજી માટેની મહત્વની તારીખો, અરજી પ્રક્રિયા સહિતની તમામ મહત્વ માહિતી જાણવા માટે આ સમાચાર અંત સુધી ચોક્કસ વાંચવા.

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી ભરતી માટે મહત્વપૂર્ણતી

સંસ્થા 

સંસ્થા સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી

પોસ્ટ

વિવિધ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

એપ્લિકેશન મોડ

ઓનલાઈન

છેલ્લી તારીખ

29 જૂન 2024

અરજી ફી

₹ 250 – ₹ 500

સત્તાવાર વેબસાઈટ

https://www.spuvvn.edu

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી ભરતી પોસ્ટની વિગતો

વિભાગ

પોસ્ટ

જગ્યા

કેમેસ્ટ્રી

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

03

બાયો સાયન્સ

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

06

હોમ સાયન્સ

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

02

ઈલેટ્રોનીક્સ

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

02

મટેરિયલ સાયન્સ

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

02

સ્ટેટેસ્ટીક

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

01

M.Sc.- QPM

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

01

M.Sc. એપ્લાય સ્ટેટેસ્ટિક

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

02

IICISST એન્વોર્મેન્ટલ સાયન્સ

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

02

IICISST M.Sc.એન્વોર્મેન્ટલ સાયન્સ

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

02

ICISST M.Sc. એડવાન્સ ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

02

ICISST B.Sc. કેમેસ્ટ્રી

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

02

ICISST B.Sc. બાયોમેડિકલ સાયન્સ

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

02

સાયકોલોજી

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

01

પોલિટિકલ સાયન્સ

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

01

અંગ્રેજી

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

01

સંસ્કૃત

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

03

સોસિયલ વર્ક

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

04

લો ડિપાર્ટમેન્ટ

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

05

કમ્પ્યુટર સાયન્સ

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

03

એમબીએ

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

02

ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સ

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

13

M.Ed. & B. Ed સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન

એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

04

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી ભરતી માટે અરજી ફી

એસસી એસટી કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે ₹250

અન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે ₹500

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી દ્વારા જાહેર કરેલી ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો વિવિધ વિભાગ માટે એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરોની ભરતી માટે જેતે વિષયના નિષ્ણાંત હોવા જોઈએ આ ઉપરાંત શૈક્ષણિક લાયકાત વિશે વધારે જાણવા માટે આપેલું નોટિફિકેશન ઝીણવટ પુર્વક વાંચવું.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

✔સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી ભરતી માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો આપેલા સ્ટેપ અનુસરવા

✔સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો એટલે કે https://rms.spuportal.in/.

Employment Notice No: B/S/2/1377 શોધો અને પછી નવા વપરાશકર્તા વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.

✔ફોટો અને સહી સાથે પૂછવામાં આવેલી વિગતો યોગ્ય રીતે ભરો

✔ફોર્મ સબમિટ કરો અને જો જરૂરી હોય તો અરજી ફી ચૂકવો.

✔ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટઆઉટ લો.

મહત્વની તારખો

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી ભરતી માટે અરજી કરવા ઈચ્છા ઉમેદવારોએ 29 જૂન 2024 સાંજના 5.30 વાગ્યા સુધીમાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. જ્યારે ઓનલાઈન એપ્લિકેશનની હાર્ડકોપી સબમીટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 2 જુલાઈ 2024 રાખવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા આપેલું નોટિફિકેશન ઝીણવટ પૂર્વક ચોક્કસ વાંચવું.

Home page

અહીં ક્લિક કરો

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ

અહીં જોડાઓ

વોટ્સએપ

અહીં જોડાઓ

ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં 

અહીં જોડાઓ

Popular Posts