પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના 2023//Prime Minister Vishwakarma Yojana 2023પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના 2023  Gujrateduapdet Mahiti Prime Minister Vishwakarma Yojana 2023


Prime Minister Vishwakarma Yojana 2023

“Traditionally, crores of 'Vishwakarmas' who create something or the other by working hard with their hands, tools and equipment are the builders of this country. We have a huge list of countless people like the blacksmiths, goldsmiths, potters, carpenters, sculptors, artisans, masons etc. The country has brought various incentive schemes for the first time to support the hard work of all these Vishwakarmas. Provisions have been made for training, technology, credit and market support for such people. PM Vishwakarma Kaushal Samman i.e., PM Vishwakarma will bring a sea change in the lives of crores of Vishwakarmas”

👉important : ગુજરાત ના શિક્ષણ ની પ્રથમ એકમાત્ર ચેનલ માં જોડાઓ


PM Vishwakarma Yojana 2023, Online Application, Form, Eligibility, Beneficiary, Who Will Benefit, Official Website, Benefits, Documents, Helpline Number (PM Vishwakarma Yojana In Gujarati, Online Apply, Official Website, Helpline Number)

Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana 2023Prime Minister Vishwakarma Yojana 2023

There is a plan to provide assistance to all artisans doing traditional work. Government aims to provide support to 18 types of artisans under this scheme

આ પણ વાંચો: Post Office Akasmat Vima Yojana 2023| પોસ્ટ ઓફિસ અકસ્માત વીમા યોજના 2023: ₹ 299 માં 10 લાખનું વીમા કવચ. આજે જ અરજી કરો.

👉Post Office Akasmat Vima Yojana 2023| પોસ્ટ ઓફિસ અકસ્માત વીમા યોજના 2023: ₹ 299 માં 10 લાખનું વીમા કવચ. આજે જ અરજી કરો.

18 types of artisans under this scheme

 • the carpenter
 • Blacksmith
 • the potter
 • kadia
 • Vanand
 • the tailor
 • the washerman
 • Sony
 • cobbler
 • gardener (flower garland maker)
 • Hammer and toolkit maker
 • Sculptor
 • A canoe maker
 • Doll and Toy Making (Traditional)
 • A broom maker
 • A maker of fishing nets
 • Locksmith
 • paddle maker


PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana Pradhanmantri Vishwakarma Yojana 2023 Eligibility

👉Age minimum 18 years

👉Benefit to one member per family

👉Loans should not have been taken for self-employment/business development in the last five years.

👉A Government servant and his family members will not be eligible.

PM Vishwakarma Yojana Documents

 • aadhar card
 • Bank Details
 • Mobile number
 • Ration card

PM Vishwakarma Yojana Registration

Prime Minister Vishwakarma Yojana 2023 Registration

 1. CHC Center, Egram Center and open the link given below for direct registration.
 2. PM Vishwakarma Certificate and ID Card

The artisans and craftspeople will receive PM Vishwakarma Certificate and PM Vishwakarma ID Card. A unique digital number shall be created and reflected on the certificate and the ID Card. The certificate shall enable the applicant’s recognition as a Vishwakarma and shall make them eligible to avail all the benefits under the PM Vishwakarma Scheme. The PM Vishwakarma Certificate and ID Card will be provided digitally as well as in physical form to the beneficiaries.


Important link


Official website

 Click here


ટેલિગ્રામમાં જોડાઓ

અહીં ક્લિક કરો

Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ

અહીં ક્લિક કરો

તમામ નવીનતમ નોકરીઓ તપાસો

અહીં ક્લિક કરો


Benefits of PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana Pradhanmantri Vishwakarma Yojana 2023 Benefits faq 

 • ✅After registration the beneficiary will get PM Vishwakarma certificate and I.D. card
 • ✅Benefit of toolkit worth Rs.15000/- to beneficiaries after skill verification
 • ✅Basic skill training with stipend of Rs.500/-
 • ✅Collateral free loan up to 10,000/- to the beneficiary for a period of 18 months after training
 • ✅Advance skill training with stipend after completion of first loan Second loan upto Rs.200000/- for a period of 30 months
 • ✅Incentives and other benefits at the rate of Rs.1/- per digital transaction for 100 (monthly) transactions

READ MORE:

daily lesson plan in teaching : "Daily Educational Curriculum" Download Sikshak Dainik Nondhpothi in Pdf and Excel Format and Paripatra

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા

અહીં ક્લિક કરો

Telegram ગ્રુપમાં જોડાવા

અહીં ક્લિક કરો

YouTube Channel Subscribe કરવા

અહીં ક્લિક કરો

Google News પર Follow કરવા

અહીં ક્લિક કરો

Facebook Page Like કરવા

અહીં ક્લિક કરો

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ની તૈયારી માટે ની બે વેબસાઈટ 

NEWS FECT NEWS .IN


   

  👉releted artikals:

  1. Raja List 2023 : જાહેર રજા અને મરજિયાત રજા લિસ્ટ 2023, ફટાફટ ચેક કરી લો આ વર્ષની રજાઓ
  GUJRATEDUAPDET.NET

  Welcome Togujrateduapdet.net  is a Professional comparative exam news,govt requirements news,Gujarat jobs Platform. Here we will provide you only interesting content, which you will like very much. We're dedicated to providing you the best of comparative exam news,govt requirements news,Gujarat jobs,ssb,gpsc,gseb,gpssb,ssc,hsc,neet,gujcet,gsssb,police bharati, post office,indian relwey,upsc and many more gujarat and india govt.job portal with a focus on dependability and online earning. We're working to turn our passion for comparative exam news,govt requirements news,Gujarat jobs into a booming online website. We hope you enjoy our comparative exam news,govt requirements news,Gujarat jobs, ojas, ojas gpsc,ojas hc as much as we enjoy offering them to you. I will keep posting more important posts on my Website for all of you. Please give your support and love. Thanks For Visiting Our Site Have a nice day !  Popular Posts