સ્વાધ્યાય પોથી

Gujrat
By -
0

 નમસ્કાર શિક્ષક,વિદ્યાર્થી મિત્રો વાલીઓ  પ્રાથમિક શાળામાં પાયાનું શિક્ષણ લેતા બાળકને

 સ્વગતિ એ શીખવા માટે સ્વ-અધ્યયનપોથી એક મહત્વનું ઘટક બની રહે છે. શિક્ષકને પણ વિષયવસ્તુના મહાવરા માટે સહાયરૂપ ઘટક બની રહે છે. આપ ધોરણ ત્રણ થી આઠ ના જુદા જુદા વિષયોની સ્વ-અધ્યયન પોથી નીચેની લીંક વડે તમે મેળવી શકશો.  આપના વર્ગખંડના બાળકો  સ્વ-અધ્યયનપોથી નો વધુને વધુ ઉપયોગ કરે એવી આશા સહ. .. 


બાળકનો જય હો, 

શિક્ષણનો જય હો.


 👉ધોરણ 3 થી 8 ના જુદા જુદા વિષયોની સ્વધ્યયન પોથી ની લીંક:

https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/resourcebank/swavadhyan.htm


👉ધોરણ 5 થી 8  માં અંગ્રેજી વિષયની સ્વ-અધ્યયનપોથી


https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/resourcebank/swavadhyan.htm

નો વધુને વધુ ઉપયોગ થાય તેવા પ્રયાસો કરવા વિનંતી છે )


🎯સ્વઅધ્યન પોથી pdf ડાઉનલોડ કરવા અહીંયા ક્લીક કરો  DOWNLOD
ધોરણ 8 સ્વાધ્યાય પોથી,સ્વં અદ્યયન પોથી 

ધોરણ 8 સ્પેલિંગ. અહીંયા ક્લીક કરો 

⚽️⚽️⚽️⚽️સત્ર 1 ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

👉ગુજરાતી


👉અંગ્રેજી


👉હીન્દી


👉ગણિત

✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️

✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️


ધોરણ 7 સત્ર 1


👫ગણિત


👫ગુજરાતી


👫અંગ્રેજી

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

ધોરણ 6 સત્ર 1 

👫ગુજરાતી


👫ગણિત


👫અંગ્રેજી


👫હીન્દી   

🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄

સત્ર 2 હવે પછી મુકવામાં આવશે 

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

Popular Posts

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!