ઓનલાઇન બદલી વેબસાઈટ ફોર્મ👉Crc brc ભરતી 2022 છેલ્લી તારીખ 20.9.2022
👉કર્મચારી ને જૂની પેન્શન યોજના ફરી પાછી મળવી જોઈ એ કે નહિ -


*શું આપ બદલી કરાવવા ઇચ્છો છો?*

*શું આપ બદલી કેમ્પ સત્વરે થાય તેવું ઈચ્છો છો?*

*શું આપ નવા જીઆર મુજબ બદલી કરાવવા ઈચ્છો છો?*

*જો હા તો આજે જ આ નવા બદલીના નિયમોને આપો તમારું સમર્થન*

મેં તો સમર્થન કર્યું તમે કર્યું કે નહીં?
*આપના તમામ શિક્ષક ગ્રુપમાં આ મેસેજ શેર કરો.*પ્રાથમિક શિક્ષકોની જીલ્લા ફેર બદલી  બીજીવાર થઈ શકે ? 

હા તો કઈ પરિસ્થિતિમાં અને ક્યાં નિયમ મુજબ 

બીજીવાર જીલ્લા ફેર બદલી ક્યાં શિક્ષકોની થઈ શકે .નવા ઠરાવ મુજબ
બદલી મોકૂફ


શાળા પ્રવેશોત્સવ. ના લેટેસ્ટ news


પ્રવેશોત્સવ ફાઈલ world


👍પ્રવેશોત્સવ સૂત્રો pdf ફાઈલCrc brc પસંદગી
 *CRC/BRC ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ*
🔹 ક્યારે થશે સ્થળ પસંદગી...?  પંચમહાલ 


👍ઓનલાઇન બદલી કેમ્પ 2022 new. સૂચનાઓ👉ઓનલાઈન બદલી કઈ રીતે કરવી તેના સ્ટેપ વાઈઝ માર્ગદર્શિકા  👉. ઓનલાઇન બદલી introdracshn  pdf
ફોર્મ ભરવા અંગે ની સૂચના પરિચય.  જૂની સૂચના ઑ 

અહીં ક્લીક કરો 

👉
ઓનલાઇન બદલી 2022 આંતરિક બદલી બાબત


👉. આંતરિક ઓનલાઇન બદલી માટે  ફોર્મ ભરવા માટે વેબસાઈટ.
👉બદલી બાબત નો  પરિપત્ર માટે👍 sas. સાસ. Gpf  help


👉. મોંઘવારી કોઠો

Download Age Calculator Application for Android phone : Age Calculator is calculate your age Year, month, weed, day, Hours an second.

How old are you? Measure your actual age up to seconds in Age Calculator. Accurately calculating your age has never been easier with Age Calculator!

Best Age Calculator Application for Android phone 2022


Post Name : Download Best Age Calculator Application 2022

Category :- Applicatio

Use this amazing Age Calculator app to calculate your exact age in years, months and days and even seconds using your date of birth. Save your dates in the app including birthdays and anniversaries. Never again forget important dates!

With Age Calculator by Date of Birth you can also calculate the remaining days of your next upcoming birthday or any anniversary. The app also acts as a date and time difference calculator. Calculate the difference between two dates and times down to minutes and seconds.

We are constantly working hard on making the "Age Calculator by Date of Birth" an better app and more useful for you. We need your constant support to get going. Please feel free to email us for any queries/suggestions/problems or if you just want to say hi. We would love to hear from you. If you have enjoyed any feature of Age Calculator do not forget to rate us on the Google Play store.
Do you want to calculate your age on web? Now we have a web page that you can visit for any calculator you can imagine.

Download Best Age Calculator Application for Android phone 2022


Important link::
Click Here to Download Age Calculator Application From Here

👉ઓનલાઇન બદલી માટે ની સૂચના ધ્યાન લેવા બાબત 

No comments

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.