પ્રવેશ ઉત્સવ 2022

Gujrat
By -
0


👉આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ pdf
23.6 2022 શિક્ષણ સચિવ રાવ સાહેબ ની  શાળા પ્રવેશોત્સવ ની ઓચિંતી મુલાકાત

અહીં ક્લીક કરો 

 Files by Google Superb android apps for mobile phone

Files by Google Superb android apps for mobile phoneBACKUP FILES TO THE SD CARD

If you run out of storage on your phone, simply transfer large files or videos to your SD card if you have one. With a few clicks, you can clean up your phone and fully use the SD card. That leaves your internal storage free and your phone faster.


Google on Tuesday launched Files Go app for Android users. This app of Google can eliminate the problem of memory full on your phone forever. With File Go app, you can easily free up memory on the phone, easily find and share any files. The most important thing is that Google's this will also work offline.

EFFICIENT, EFFECTIVE STORAGE MANAGEMENT

Files app takes less than 10MB of storage on your phone. And there’s no malware or bloatware to affect your phone’s performance.

👉શાળા કક્ષાએ નિપુણ ભારત મિશન અંતર્ગત પોસ્ટર અને બેનર લગાવવા બાબત


👉શાળા બહાર લગાવવાનું નિપુણ ભારત બેનર ડાઉનલોડ કરો.*

👉 DOWNLOD 


👉વર્ગખંડમાં લગાવવાનું પોસ્ટર ડાઉનલોડ કરો.*

👉 DOWNLOD

👉પ્રવેશોત્સવ ઈમ્પોર્ટન્ટ લિંક 

👍 ધોરણ 1 ના બાળક ને દાખલ કરવા, વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકો ની હાજરી માટે 

અહીં ક્લીક કરો 

👍 વાલી ફોર્મ  new. Downlod

👉✌New પ્રવેશોત્સવ એનકરીગ ફાઈલ


1. બેટી બચાવો વક્તવ્ય. Downlod

2. વિવિધ વક્તવ્ય. 1.  Downlod

3 વિવિધ વક્તવ્ય. 2 downlod

4. કન્યા કેળવણી  સૂત્રો   downlod

5. કાર્યક્રમ ની રૂપરેખા  downlod


ધોરણ 1અને 2 માટે પ્રજ્ઞા અભિગમ જોવા  અહીં ક્લીક કરો o

તમામ ફાઈલ સંકલન મળશે 

*SAS વેબસાઇટમાં બદલી થયેલ શિક્ષક ને અન્ય શાળામાં ટ્રાન્સફર કરવાની પ્રોસેસ*

બદલી થી જનાર શિક્ષક માટેની પ્રોસેસ

બદલી થી આવનાર શિક્ષક માટેની પ્રોસેસ

THREE-IN-ONE TOOL APP

While taking very little storage on your device, Files does three things in one:

1) Free up space - Clean junk files and cache, boost your mobile phone or tablet as you clean up the phone memory and optimize your smartphone performance.

2) Find files fast - Browse your storage and find everything fast without being expert in file management.
3) Share files - Send pictures, share videos, transfer large files or app apks. All of this with super fast speed with rate up to 480 Mbps over an encrypted direct wifi network

 👉Download files by google app

Photos will no longer have to be deleted from the phone

Android users can download Google's Files Go app from the Google Play Store. While launching the app, Google said, 'Users are always worried about their phone memory. From time to time, he keeps deleting a lot of things from his phone. They always have to think about what to keep in the phone and which to delete. We have been testing the Files Go app for months and on an average users have saved up to 1 GB of memory with this app and shared many files with others without any data.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

Popular Posts

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!