ગ્રીષ્મોત્સવ 2022. ભાગ 3

Gujrat
By -
0education
GIET યોગ playlist 
પ્રાર્થનાસભામાં યોગાસન
ભાગ 1

ભાગ 2

યૌગિક ક્રિયાઓ

મુદ્રા 

યોગાસન પ્રાણાયામ 

સૂર્ય નમસ્કાર 
ગ્રીષ્મોત્સવ 2022
દિવસ-16 તા:16/5/2022
શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાક્રાફ્ટ


વિજ્ઞાન
વાર્તાકોડિંગ


દેશી રમતો


ડાંગી નૃત્ય
 

આજની પ્રવૃત્તિ ક્રાફ્ટ, વિજ્ઞાન, કોડિંગ, દેશી રમતોના ફોટોગ્રાફ અને ગીતા અને વાર્તાના વિડીયો મોકલવા માટે 
Day 16


વંદે ગુજરાત ચેનલ 5 
2:30 a.m.
8:30 a.m.
2:30 p.m.
8:30 p.m.
તા.04/૦5/2022 થી દર બીજા દિવસે બપોરે 3 : 30 કલાકે ડીડી ગિરનાર પર
જો તમારી પાસે આર્ટ, ક્રાફ્ટ, અભિનયગીત, વિજ્ઞાન, વાર્તા, દેશી રમતો અને પ્રવૃત્તિ કૌશલ્ય છે તો મોકલીને ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજૂ કરી શકો છો.  ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે..
ગ્રીષ્મોત્સવ 2022
દિવસ-17 તા:17/5/2022

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા


ક્રાફ્ટ


વિજ્ઞાન


વાર્તા


કોડિંગ


દેશી રમતો


હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ


પાણી આજની પ્રવૃત્તિ ક્રાફ્ટ, વિજ્ઞાન, કોડિંગ, દેશી રમતોના ફોટોગ્રાફ અને ગીતા અને વાર્તાના વિડીયો મોકલવા માટે 
વંદે ગુજરાત ચેનલ 5 
2:30 a.m.
8:30 a.m.
2:30 p.m.
8:30 p.m.

જો તમારી પાસે આર્ટ, ક્રાફ્ટ, અભિનયગીત, વિજ્ઞાન, વાર્તા, દેશી રમતો અને પ્રવૃત્તિ કૌશલ્ય છે તો મોકલીને ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજૂ કરી શકો છો.  
ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે..
https://forms.gle/osNXsbNHG8ZaUJ546
https://forms.gle/37HQS3wGSoVdewH16
https://forms.gle/x2bhtWswnSUwt98V8

ગ્રીષ્મોત્સવ 2022
દિવસ-18 તા:18/5/2022

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા

https://youtu.be/y4nTnmiBGkM

ક્રાફ્ટ

https://youtu.be/TahARczwtNc

વિજ્ઞાન

https://youtu.be/pQsjqO3kYDU

વાર્તા

https://youtu.be/jqmzZOxkF0U

કોડિંગ


https://youtu.be/rcHnItEUZLc

દેશી રમતો


https://youtu.be/Jw6WOVVzD1g

ગ્રીષ્મોત્સવ Day 8 Response

https://youtu.be/jOAjm0Q7ebs
યશવંત મહેતા, Attachment : 8
https://youtu.be/n3LbsseuUgQ
આજની પ્રવૃત્તિ ક્રાફ્ટ, વિજ્ઞાન, કોડિંગ, દેશી રમતોના ફોટોગ્રાફ અને ગીતા અને વાર્તાના વિડીયો મોકલવા માટે 
Day 18 https://forms.gle/xAbZrcTpgDDW8SWUA
વંદે ગુજરાત ચેનલ 5 
2:30 a.m.
8:30 a.m.
2:30 p.m.
8:30 p.m.

જો તમારી પાસે આર્ટ, ક્રાફ્ટ, અભિનયગીત, વિજ્ઞાન, વાર્તા, દેશી રમતો અને પ્રવૃત્તિ કૌશલ્ય છે તો મોકલીને ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજૂ કરી શકો છો.  
https://forms.gle/tECvKfcKELTRLLhKA
ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે..
https://forms.gle/osNXsbNHG8ZaUJ546
https://forms.gle/37HQS3wGSoVdewH16
https://forms.gle/x2bhtWswnSUwt98V8


ગ્રીષ્મોત્સવ 2022
દિવસ-19 તા:19/5/2022

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા

https://youtu.be/QzjkC4YMGOY

ક્રાફ્ટ

https://youtu.be/aaIXVpAhAxM

વિજ્ઞાન

https://youtu.be/QPBPmbkYU7w

વાર્તા

https://youtu.be/fkZ4GP10RRk

https://youtu.be/5gbugRI7HWU


દેશી રમતો

https://youtu.be/Tzaa14KxhGs

રજાની મજા

https://www.facebook.com/100071292953922/videos/1240667100074295/

આજની પ્રવૃત્તિ ક્રાફ્ટ, વિજ્ઞાન, કોડિંગ, દેશી રમતોના ફોટોગ્રાફ અને ગીતા અને વાર્તાના વિડીયો મોકલવા માટે 
Day 19  https://forms.gle/QGGKso8GuhzgCRQ68
વંદે ગુજરાત ચેનલ 5 
2:30 a.m.
8:30 a.m.
2:30 p.m.
8:30 p.m.

જો તમારી પાસે આર્ટ, ક્રાફ્ટ, અભિનયગીત, વિજ્ઞાન, વાર્તા, દેશી રમતો અને પ્રવૃત્તિ કૌશલ્ય છે તો મોકલીને ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજૂ કરી શકો છો.  
https://forms.gle/tECvKfcKELTRLLhKA


ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે..
https://forms.gle/osNXsbNHG8ZaUJ546
https://forms.gle/37HQS3wGSoVdewH16
https://forms.gle/x2bhtWswnSUwt98V8

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

Popular Posts

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!