ગ્રીષ્મોત્સવ ભાગ 1

teaching

ગ્રીષ્મોત્સવ ભાગ 1

ગ્રીષ્મોત્સવ 2022
દિવસ-11 તા:11/05/2022
શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા
ક્રાફ્ટ
વિજ્ઞાનવાર્તાકોડિંગદેશી રમતો
આજની પ્રવૃત્તિ ક્રાફ્ટ, વિજ્ઞાન, કોડિંગ, દેશી રમતોના ફોટોગ્રાફ તથા ગીતા અને વાર્તાના વિડીયો મોકલવા માટે 
જો તમારી પાસે આર્ટ, ક્રાફ્ટ, અભિનયગીત, વિજ્ઞાન, વાર્તા, દેશી રમતો અને પ્રવૃત્તિ કૌશલ્ય છે તો મોકલીને ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજૂ કરી શકો છો.  
ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે..
https://forms.gle/37HQS3wGSoVdewH16
ગ્રીષ્મોત્સવ 2022
દિવસ-10
તા:10/05/2022
શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા
ક્રાફ્ટ
મજાનું ગણિત
વાર્તા


કોડિંગ
દેશી રમતો


ગ્રીષ્મોત્સવ 2022
દિવસ-9 તા:09/05/2022


શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા
ક્રાફ્ટ
મજાનું ગણિત

વાર્તાકોડિંગ
દેશી રમતો
 


Day. 8

ગ્રીષ્મોત્સવ  : 2022


શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા
ક્રાફ્ટ

વિજ્ઞાનવાર્તા
 કોડિંગ
દેશી રમતોપરિવારની પ્રવૃત્તિ આજની પ્રવૃત્તિ ક્રાફ્ટ, વિજ્ઞાન, કોડિંગ, દેશી રમતોના ફોટોગ્રાફ અને ગીતા અને વાર્તાના વિડીયો મોકલવા માટે 


Day 8


જો તમારી પાસે આર્ટ, ક્રાફ્ટ, અભિનયગીત, વિજ્ઞાન, વાર્તા, દેશી રમતો અને પ્રવૃત્તિ કૌશલ્ય છે તો મોકલીને ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજૂ કરી શકો છો.  
ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે..
દિવસ-7 તા:7/5/2022

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા


ક્રાફ્ટવિજ્ઞાન


વાર્તાકોડિંગ


દેશી રમતો

આજની પ્રવૃત્તિ ક્રાફ્ટ, વિજ્ઞાન, કોડિંગ, દેશી રમતોના ફોટોગ્રાફ અને ગીતા અને વાર્તાના વિડીયો મોકલવા માટે 
Day 7


જો તમારી પાસે આર્ટ, ક્રાફ્ટ, અભિનયગીત, વિજ્ઞાન, વાર્તા, દેશી રમતો અને પ્રવૃત્તિ કૌશલ્ય છે તો મોકલીને ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજૂ કરી શકો છો.  
ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે..


https://forms.gle/x2bhtWswnSUwt98V8


ગ્રીષ્મોત્સવ 2022
દિવસ-6 તા:6/5/2022


શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા


ક્રાફ્ટ


વિજ્ઞાન


વાર્તા

કોડિંગ


દેશી રમતો
દિવસ-4 વિદ્યાર્થીઓએ મોકલેલી પ્રવૃત્તિગ્રીષ્મોત્સવ 2022

દિવસ-5 તા:05/05/2022 

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા
ક્રાફ્ટ


વિજ્ઞાન
વાર્તા
કોડિંગદેશી રમતો* ગ્રીષ્મ 2022*

* દિવસ-4*

*તારીખ: 04/05/2022*


*શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીત*🪅 *ક્રાફ્ટ*🫀 *વિજ્ઞાન*📣 *વાર્તા*
🖥️ *કોડિંગ*
🏑 *દેશી રમતો*

*આપ આપના ધડના આ ક્ષેત્રે તેના ચિત્રો અથવા વિડીયો અમને મળી શકે છે.*

🎯 *ગીષ્મ વિસર્જન રજીશન માટે નીચેનામાંથી કોઈ પણ


એક ફોર્મ ભરવું* 

આઈ🕞 *ડીડી ગિરનાર પર દર બીજા નિહાળી શકો છો..*
👉 *સમય - સાંજે 3:30*


ગ્રીષ્મ 2022
દિવસ-3
દિવસ: 03/05/2022

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા


ક્રાફ્ટ


વિજ્ઞાન


તા


કોડિંગ


દેશી રમતો


આપ આપના ધજાના આ સાધનો કરી તેના ચિત્રો અથવા

વિડીયો અમને જોઈ શકો છો.દિવસ 3 પીડીએફ. ડાઉનલોડ કરો


દિવસ 2
GIET અને GCERT આયોજિત ગ્રીષ્મ વિચાર: 2022
*દિવસ-2: 02/05/2022*
*શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીત* 

*ક્રાફ્ટ*

*વિજ્ઞાન*

*વાર્તા*
*કોડિંગ*
*દેશી રમતો*


*આપે કરેલ પ્રવૃત્તિના ફોટો કે વીડિયો અહિ ગૂગલ ફોમઁમાં અપલોડ કરવા..*

શિક્ષણ

ગ્રીષ્મ 2022

ગીત ગાંધીનગર

ઓલ વિડીયો સંકલન અહીં કરેલ છે.
નમસ્કાર મિત્રો આજેથી ગ્રીષ્મના 2022 સુઆયોજિત થાય છે ત્યારે પણ આજુબાજુના બાળકો ને પ્રવૃતિ સ્વાસ્થ્ય લાભ આપવા માટે બાળકોમાં સર્વગીના વિકાસના સમયે પણ અમારી ટીમ મદદરૂપ છે. આ બધા સાથે મળીને આ ગ્રીષ્મને સાચા અર્થમાં આત્માવ મનાવીએ 🙏

GIET અને GCERT આયોજિત ગ્રીષ્મ વિચાર: 2022
*દિવસ-1 દિવસ: 01/05/2022 (ગુજરાત સ્થાપના દિન)*
*શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીત*

*ક્રાફ્ટ*

*વિજ્ઞાન*

*વાર્તા*

*કોડિંગ*

*દેશી રમતો*

*પરિવેશની* 

Post a Comment

0 Comments

Close Menu